iran flag

دستاوردها و موفقیت ها

صنایع غذایی مهیا پروتئین در طی سالها تلاش و فعالیت ، گواهینامه ها و استانداردهای بسیاری را دریافت نموده است. این شرکت با تکیه بر تجربه مدیران خود و همکاری کارکنانش موفق گردیده خدمات خود را به بهترین نحو ارائه نماید. از دستاوردها و موفقیت های شرکت مهیا پروتئین می‌توان موارد ذیل را نام برد :