iran flag

کارخانه استان تهران

شرکت مهیا پروتئین بعنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه صنعتی درخور فعالیت خود را در زمینه دامداری و دامپروری - کشتارگاهی و آلایشی - خوراکی آغاز و از سال 1381 فعالیت خود را بر روی تولید ، تامین و بسته بندی گوشت قرمز و سفید به صورت بشقابی متمرکز کرده است.
این شرکت با استقرار سیستم های بین المللی مدیریت کیفیت از جمله ISO22000:2005 ، ISO14001:2015 ، ISO9001:2015 ، عضویت در شبکه جهانی کیفیت (IQ NET) و HACCP گام های بلندی در زمینه ارتقای سطح کیفیت محصولات خود برداشته و رضایت مندی ، وفاداری و خشنودی مشریان خود را هدف قرار داده است. سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی محصول ایمن شرکت از طریق شناسایی کلیه نقاط بحرانی یا CCP کنترل های لازم را از کشتارگاه و تا زمان عرضه محصول به مصرف کننده نهایی انجام داده و کل زنجیره سرد از هنگام خرید مواد اولیه تا انبارش ، تولید ، توزیع و فروش را با دیدگاه چرخه PDCA پایش و نسبت به برطرف نمودن اشکالات اقدام می نماید.
آزمایشگاه های مجهز این شرکت تمامی آزمایشات مورد نیاز را انجام داده و کلیه مخاطرات را تحت کنترل قرار می دهد.
آموزش مداوم کارکنان از اهمیت زیادی در شرکت مهیا پروتئین برخوردار بوده و از طریق برگزاری مداوم دوره های آموزشی ، سعی در افزایش آگاهی، کارایی و اثربخشی کارکنان دارد.
استفاده از تکنولوژی های روز بسته بندی از جمله بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده MAP (Modified Atmosphere Packaging) در دستور کار شرکت مهیا پروتئین بوده و در حال حاضر محصولات گوشت گوساله و بعضی از محصولات گوسفندی به صورت MAP و با استفاده از ماشین آلات پیشرفته تولید می گردد. به طور کلی مکانیزاسیون و استفاده از دستگاه ها و ماشین آلات صنایع غذایی در دستور کار این شرکت قرار دارد.