iran flag

معرفی مدیریت

معرفی مدیریت

به نام حق

سرآغاز این افتخار در خدمت و عزم بر پیشرفت در جهت عرضه محصولاتی متمایز و با کیفیت برتر یک باور بود ، باوری که ریشه در زلال ترین اعتقادات ناب دینی و بروز شایستگی و توانمندی فرزندان این خاک و بوم داشت. باوری که بر اساس آن با بهره مندی از تجارب پیشین خود و بکارگیری مدیران ، کارشناسان و کارکنان لایق و توانا و استفاده از آخرین فناوری روز دنیا موجبات آنچه رضایت مشتریان امروز نام دارد گام نهادیم.
بر این باور که راز بزرگ قرار گرفتنمان در سفره های پر مهر ایرانی به اجرا در آوردن شعار محوری " تازگی ، زندگی " در کلیه بخشهای مجموعه و ایجاد تنوع و نوآوری و احترام به خواست و سلیقه خانواده بزرگ مشتریان مهیا پروتئین می باشد.
... و این شروعی شد برای فردایی بهتر تا با به اجرا در آوردن طرح بزرگ توسعه شرکت مهیا پروتئین با عرضه سایر محصولات و تکمیل سبد پروتئینی که برگرفته از آخرین تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا خواهد بود به سهم خود گام کوچکی در اعتلای سلامت جامعه و پیشرفت کشور عزیزمان ایران برداریم چون همواره بر این باوریم که ایرانی شایسته بهترین هاست.

مدیرعامل صنایع غذایی مهیا

بهزاد درخور