iran flag

استانداردها

صنایع غذایی مهیا پروتئین در طی سالها تلاش و فعالیت ، موفق به کسب انواع گواهینامه های ملی و بین المللی ایزو شده است. این شرکت با تکیه بر تجربه مدیران خود و همکاری کارکنانش موفق  به تمدید این گواهینامه ها گردیده و توانسته خدمات خود را به بهترین نحو ارائه نماید. از جمله این گواهینامه ها می‌توان موارد ذیل را نام برد :