iran flag

دستورات آشپزی

 • تاس کباب
  برای پخت این غذای لذیذ می توانید از تمامی محصولات ران و سردست گوسفندی مهیا پروتئین استفاده کنید.
  اردیبهشت 30
  1397
  تاس کباب
 • خوراک مرغ و بروکلی
  برای پخت این غذای لذیذ می توانید از تمامی محصولات سینه مرغ مهیا پروتئین به صورت فیله استفاده کنید.
  اردیبهشت 30
  1397
  خوراک مرغ و بروکلی
 • رول مرغ و اسفناج
  برای پخت این غذای لذیذ می توانید از تمامی محصولات سینه مرغ مهیا پروتئین استفاده کنید.
  اردیبهشت 30
  1397
  رول مرغ و اسفناج
 • رولت مرغ پنیری با قارچ
  برای پخت این غذای لذیذ می توانید از تمامی محصولات سینه مرغ مهیا پروتئین به صورت فیله استفاده کنید.
  اردیبهشت 30
  1397
  رولت مرغ پنیری با قارچ