iran flag

چشم انداز

ما می خواهیم با یاری خداوند متعال و با تکیه بر تعهد و تخصص سرمایه های انسانی عالم ، عامل و عاشق خود تا سال 1400 هجری شمسی در سطح کشور به برند برتر از نظر مقبولیت در نزد ذینفعان و خصوصاً مشتریان تبدیل شده و بالاترین سهم بازار را داشته باشیم.

خط مشی

شرکت مهیا پروتئین به عنوان یکی از برندهای مشهور مقبول در عرضه محصولات و فرآورده های پروتئینی بر اساس اصول مشتری مداری و مشتری نوازی، اطمینان از ایمنی غذا و توجه به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 ، مدیریت ایمنی غذا ISO22000:2005 ، HACCP و استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 و اجرای قوانین مرتبط با آنها و ایجاد ارتباط مناسب، اهداف زیر را سرلوحه عملکرد خود در جهت بهبود مداوم در تمامی سطوح سازمان مدنظر قرار می دهد.

1) ایجاد زمینه ارتباطات موثر با کلیه ذینفعان به منظور ارتقای بهره وری، کیفیت و ایمنی.

2) تمرکز برنیازمندی های مشتریان و افزایش خشنودی ایشان با ارائه محصولات دارای کیفیت عالی و ایمنی مناسب.

3) اطمینان از رعایت کلیه قوانین و استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و مقررات قانونی و تلاش برای کسب استانداردهای ملی و بین المللی جهت دستیابی به تضمین سلامت، بهداشت و کیفیت در کلیه محصولات عرضه شده و بهبود مستمر آنها.

4) ارتقاء سطح دانش و آگاهی پرسنل سازمان و گسترش روحیه دل افزاری و همدلی ایشان به صورت مستمر درجهت بهبود کیفیت و تضمین ایمنی محصولات.

5) تلاش برای ایجاد شغل و کارآفرینی برای رسیدن به جامعه ای سالم و سرشار از نشاط با بسط مسئولیت اجتماعی سازمان در عرصه های مختلف.

6) با نگرشی جامع به مسائل زیست محیطی و کنترل آلودگی ها در مبدا ، اولویت فعالیتها بر مبنای پیشگیری از آلودگی محیط زیست سازماندهی شده است.

کلیه همکاران خدوم و تلاشگر مهیا پروتئین متعهد هستند در یک خانواده کاری فعال و صمیمی با نگرشی سیستمی و هم توان افزایی در اجرایی شدن شایسته این خط مشی تلاش بی وقفه به عمل آورند.

این خط مشی چارچوبی برای تعیین اهداف سازمان می باشد و قابل اندازه گیری بوده و در جلسات بازنگری مدیریت حسب ضرورت مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.


مدیر عامل
بهزاد درخور