iran flag

کسب عنوان تنها دارنده گرید +A از سـازمـان دامپزشـکی کل کشـور

 

صنایع غذایی مهیا همواره در طول سالیان فعالیت خود اهتمام به اعتلای کیفیت و سلامت محصولات تولیدی با رعایت کلیه استانداردهای بهداشت جهانی را سرلوحه اهداف بلند خود قرار داده است.

با عنایت باریتعالی و پس از تحقیقات ، مطالعات و بهره مندی از تجارب مدیران و متخصصان و سرمایه گذاری عظیم در راستای ایجاد واحدی نمونه و بی نظیر درمعیارهای جهانی ،  شهر پروتئین مهیا در سال 1399 به بهره برداری رسید.

در راستای سیاست سلامت محور سازمان دامپزشکی کشور و تدوین برنامه جامع ممیزی و رتبه بندی فعالان صنعت پروتئین کشور ، این شرکت با تلاش بی وقفه کارکنان بعنوان اولین و تنها دارنده رتبه +Aدر ممیزی های شاخص بهداشت و کیفیت معرفی گردید.

این رتبه بندی حاصل ممیزی و بررسی های مکرر بازرسان و متخصصان محترم سازمان دامپزشکی کشور از شرکت های فعال در این صنعت می باشد.

کسب این افتخار گامی دیگر در راستای اهمیت بخشی به سلامت و بهداشت غذایی شما مصرف کنندگان محترم می باشد.