iran flag

دریافت عنوان واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی (دامی) از طرف وزارت جهاد و کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

 

وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای وابسته بالاخص سازمان جهاد کشاورزی استان تهران را میتوان از مهمترین ارگان های رگولاتوری نظارت بر کنترل و سنجش کیفیت محصولات دامی خام دانست وه به نوعی مسئولیت حفظ و ارتقای سلامت عمومی غدایی جامعه را بر عهده دارد

در خرداد ماه امسال نیز مراسمی برگزار گشت و طی آن به واحدهای نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی دامی که در ارزیابی های مختلف این سازمان موفق به پاس کردن الزامات و استانداردها در سطوح بالا شدند ، مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند. در این بین گروه صنایع غذایی مهیا نیز جز منتخبین این مراسم بوده و کسب این افتخار نیز برگ زرین دیگری بر تلاش های شبانه روزی مهیا در خدمت به هموطنان می باشد.