iran flag

عید قربان

عید قربان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان است که مصادف با روز دهم ماه ذی حجه می باشد در این روز حجاج دامی را به نیت تقرب به درگاه الهی ذبح می کنند.

چه حیوانی را می‌توان برای قربانی انتخاب کرد

از سه نوع حیوان می‌توان برای قربانی استفاده كرد:

شتر

گاو، گاومیش

گوسفند، بز

شرایط قربانی کردن گوسفند برای عید قربان چیست

برای هر حاجی در روز عید قربان یک گوسفند یا بز جهت قربانی کردن لازم است.

در مورد گوسفند، نر بودن و در مورد شتر و گاو ماده بودن آنها برای قربانی کردن نسبت به جنس مخالف ارجحیت دارد.

در مورد بز، نر یا ماده بودن حیوان فرقی در قربانی کردن ندارد.

برای گاو، شتر و گاومیش، قربانی کردن هر یک از حیوانات مذکور برای یک تا هفت حاجی کافی است.

سن گوسفند و بز بهتر است که یک سال باشد اما قربانی کردن بز یا گوسفند ۷ ماهه ای که از لحاظ جثه قابل قبول باشد و شبیه به بز یا گوسفند یکساله است نیز صحیح می باشد.

حداقل سن مجاز گاو و گاومیش برای قربانی کردن دو سال تمام است.

اگر گاو یا گاومیش کمتر از دو سال داشته باشند قربانی کردن آنها جایز نیست.

سن مجاز برای قربانی کردن شتر بیشتر از موارد دیگر است. حداقل سن شتر برای اینکه شرایط قربانی کردن را داشته باشد پنج سال تمام است.

حیوانی که برای قربانی کردن انتخاب می شود باید چه ویژگی هایی داشته باشد


حیوانی که برای قربانی کردن انتخاب می شود باید از هر نظر سلامت باشد. به عنوان مثال قربانی کردن حیوان بیمار، میشی که نتواند به بره اش شیر دهد، حیوانی که کور یا لنگ است، دامی که شدیدا لاغر است، حیوانی که پستان نداشته باشد، حیوانی که بینی نداشته باشد و… جایز نیست.

گوسفند زنده یا هر دامی که برای قربانی انتخاب می شود باید در سلامت کامل باشد.

ذبح گوسفند برای چه کسانی واجب است

ذبح دام در ایام عید قربان توسط حجاج امری واجب و از آداب و مناسک حج به شمار می رود.

قربانی کردن برای کسانی که در حج حضور ندارند یک سنت و عمل مستحبی است، ولی تأکید زیادی بر انجام آن شده است. در روایتی چنین آمده است که امّ سلمه نزد پیامبر (ص) آمد و گفت:‌ای رسول خدا (ص)، عید اضحی فرا می‌رسد، و من قیمت قربانی را در اختیار ندارم، پس آیا قرض کنم و قربانی کنم؟ فرمود: قرض بگیر؛ زیرا که آن قرضی ادا شده است.

آیا حجاج مجازند از گوشت قربانی خود بخورند

در صورتی که ذبح قربانی به مناسبت عید قربان باشد، بهترین حالت تقسیم قربانی به این صورت است که گوشت قربانی به سه قسمت مساوی تقسیم شود:

یک قسمت را به دوستان و همسایگان اهدا کنند

 یک سوم بعدی را به عنوان صدقه در بین افراد نیازمند تقسیم نمایند

یک سوم باقی مانده را جهت مصرف اهل خانواده قربانی دهنده در نظر بگیرند شخصی که قربانی به نام او است حق خوردن از گوشت قربانی را ندارد.

پوست گوسفند و یا هر حیوانی که قربانی شده را نیز می توان صدقه داد.
 به منظور رعایت و حفظ بهداشت پیشنهاد می شود حجاج و کسانی که نذرقربانی دارند  برای ادای نذر خود به میزان مورد نظر ( به وزن دام مورد نظر ) گوشت بسته بندی شده  خریداری کرده و بین  نیازمندان و اطرافیان توزیع کنند.